Høretab

Høretab er et særdeles hyppigt problem. Det opstår oftest gradvist over tid, og derfor er det ikke altid noget, man nemt lægger mærke til.

Da hørelsen er en af vores vigtigste sanser, kan det være udfordrerende at leve med nedsat hørelse, og det kan påvirke din livskvalitet ganske betragteligt.

Heldigvis er det nemt at få hjælp i form af et høreapparat, og vi vil meget gerne hjælpe dig.

For mange kan det tage lang tid at erkende sit høretab. Faktisk venter personer med høretab i gennemsnit 7 år, før de modtager behandling.

Folk med nedsat hørelse oplever ofte at de:

– Føler sig forstyrret af baggrundsstøj

– Anstrenger sig meget for at følge med i samtaler

– Beder ofte andre om at gentage, hvad de lige har sagt

– Skruer så højt op for TV’et, at det generer andre

– Har vanskeligt ved at høre, hvad den de taler i telefon med siger

– De får at vide fra deres nærmeste, at de har svært ved at høre

Et høretab kan opstå uanset alder, og der kan være forskellige årsager til høretab. Dog opstår høretab særligt ofte hos ældre personer. Det er relevant for vores hørespecialist at kende årsagen til høretabet.

Vi anbefaler derfor, at du først får hørelsen undersøgt hos en øre-næse-halslæge. Derved får du en korrekt lægefaglig vurdering af, om høretabet skyldes sygdom i selve øret, øresneglen eller på hørenerven, og om årsagen f.eks. skyldes arvelighed, ulykke, støjskade eller infektion. Desuden kan øre-næse-halslægen vurdere, om der skal anden behandling til end et høreapparat, og om du opfylder kravene for offentligt tilskud til høreapparater.

Ud fra høreprøven vil øre-næse-halslægen også kunne vurdere, om du har mulighed for at få høreapparater i såkaldt puljeordning (dette kræver ukompliceret og symmetrisk høretab samt god skelneevne) via den offentlige sygesikring uden egenbetaling.

Det er altid dig eget valg, om du ønsker at få høreapparater over den offentlige sygesikring uden egenbetaling eller hellere vil købe høreapparater i det private med offentligt tilskud. Læs mere i pjecen Høreapparat til voksne fra Sundhedsstyrelsen her

eller se en film om høretab fra Sundhedsstyrelsen her